Kontakt

TOTEX s r.o.

sídlo
Zlatá výšina 448
463 34 Hrádek nad Nisou
Czech republic

provozovna
Oldřichovská 419
463 34 Hrádek nad Nisou
Czech republic

tel.: 00420/482 756 009
fax: 00420/482 737 915
e-mail: totex@totex.cz

DODÁVKY SPECIFICKÝCH TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

 ü             ČISTÍCÍ STROJ PRO-CLEAN

Zařízení je určeno k čištění tkanin od mechanických nečistot, jakými jsou prach, zbytky  v bavlněných a směsových tkaninách ulpívajících na povrchu zboží. Čistícího efektu je dosaženo pomocí rotujících válcových kartáčů, vyklepávacích křídlenů nebo kombinací obou těchto technologií. Stroj je určen pro čištění suchých materiálů.

 Používá se především v provozech, se zvýšenou prašností, např. úpravárenských před prací, barvící, bělící a ustalovací stroje, sušící a napínací rámy, opalovací stroje. Dále pak v automobilovém, papírenském a sklářském průmyslu.

   

   HYDRAULICKÁ  TOČÍCÍ  STANICE 

Zařízení je určeno k otáčení velkonábalovými vozíky na prodlevových stanovištích. Je koncipováno jako jednotkové což značně zvyšuje jeho flaxibilitu a usnadňuje obsluhu a údržbu.

Oproti mechanickým náhonům má zařízení výrazně vyšší životnost a je prakticky bezúdržbové.  

  

 

  VÍCEÚČELOVÁ  CHLADÍCÍ  SEKCE

Pro dokonalé chlazení zboží za různými technologickými operacemi je používána chladící sekce, která je uzpůsobena k dokonalému ochlazení zboží z jeho obou stran. Vysoký výkon sekce zajišťují dva radiální ventilátory, jejichž otáčky jsou řízeny frekvenčním měničem pro stejně intenzivní chlazení z obou stran, nebo samostatným řízením pro spodní a horní sekci pro rozdílnou intenzitu chlazení na každé straně. Sekce jsou dodávány v různých velikostech,  s různým provedením trysek i ventilátorů.

              

                 

            KALIBROVACÍ  FOULARD 

Pro speciální technologie jsou dodávána jednoúčelová zařízení jako například mobilní kalibrovací foulard, který zajišťuje konstantní tloušťku v technologickém procesu nánosování na textilii.

 

 

 

            

             KOMPENZÁTORY

Jsou určeny ke sladění rychlostí dvou po sobě následujících pohonů v linkách strojů.

Kompenzátory jsou vybaveny snímačem absolutní polohy,    který     umožňuje precizní řízení následných pohonů a to i prostřednictvím řídícího počítače. Klasický kompenzátor se třemi válci dovoluje svou konstrukcí zařadit náhon podávacího válce pro zvláště jemné a „tahavé“ zboží. Kompenzátor je robustní konstrukce s nerezovými válci pro použití v náročných provozech textilního a automobilového průmyslu.

       

        

           

            NAPAŘOVÁNÍ

Napařování tvoří samostatný celek umístěný pod vstupním vedením řetězu. Sestává ze stojanů a vany, ve které jsou uloženy trubky s různými počty trysek. Každá trubka je přes uzavírací ventil připojena k parnímu rozvaděči. Tím je možno nastavit intenzitu napařování celkem v sedmi stupních. Hlavní parní přívod je proveden přes uzavírací elektromagnetický ventil, který je ovládán s chodem stroje. Tím je docíleno toho, že při zastavení stroje nedojde k nadměrnému provlhčení zboží.

 

      

           

            STŘEDOVÉ  ODVÍJENÍ   A  NAVÍJENÍ  ZBOŽÍ

Používá se k řízenému odtahu a navíjení zboží, především na velkonábalové vozíky a jiná zařízení sloužící k dopravě a manipulaci zboží.  Jsou používány standardně, tedy jako odvíječe (navíječe) bez regulace rychlosti navíjeného zboží, nebo jako elektronicky řízené, s konstantní rychlostí odvíjeného, resp. navíjeného zboží. Vlastní pohonná jednotka  může být řízena počítačem, zajišťujícím konstantní rychlost při měnícím se průměru odvíjeného (navíjeného) nábalu nebo je tato funkce zajišťována vlastní řídící jednotkou frekvenčního měniče. Propojením s  ostatními pohony strojů v lince je  tak  zajištěna rovnoměrná rychlost zboží s minimálním tahem ve zboží při jeho odvíjení a následném navíjení.

         VÁLEČKOVÝ  ZÁSOBNÍK

Válečkový zásobník se zařazuje do pracovní linky úpravárenského procesu a umožňuje kontinuální průběh hlavního technologického procesu v plné šíři zboží při potřebě zastavení některé části pracovní linky. Válečkový zásobník může být zařazen na vstupu linky, na jejím výstupu nebo na obou jejích koncích. Při zařazení na vstupu je zásobník naplněn a podle potřeby se ze zásoby čerpá potřebná délka zboží.     Při zařazení na konci je zásobník prázdný a podle potřeby se naplňuje neodebranou délkou zboží.

  

      DALŠÍ  TECHNOLOGICKÁ  ZAŘÍZENÍ, KONSTRUKCE A ZAÍZENÍ DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA